U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Delen via sociale media

Process mining

Gepost 2019/08/10

Wanneer je bedrijfsprocessen wilt verbeteren heb je op enig moment ook behoefte aan feiten. Process mining is een techniek waarmee je onderliggende procesdata kunt visualiseren om afwijkingen, knelpunten en workarounds op het standaard proces zichtbaar te maken.Olfantenpaadjes ontstaan spontaan als de originele route als een omweg wordt ervaren. Bij processen noemen we dat workarounds.Olfantenpaadjes ontstaan spontaan als de originele route als een omweg wordt ervaren. Bij processen noemen we dat workarounds.

Nulmeting

Als een issue is verbeterd kan het resultaat een aanpassing en versnelling van het proces zijn. Daarvoor moet je dan wel weten wat de prestatie van je proces voor de verbetering was. Er is dus een nulmeting nodig van de huidige situatie die je kunt vergelijken met de meting na de verbetering.

Doorlooptijd

Bij lean is versnelling van de doorlooptijd een belangrijke graadmeter of een verbetering succesvol is uitgevoerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in proces- en wachttijden binnen het proces. Procestijd is de tijd dat het product daadwerkelijk in bewerking is. Wachttijd is de tijd dat het product zich tussen twee processtappen bevindt in een tussenvoorraad. De som van deze twee is de totale doorlooptijd. Het mag duidelijk zijn dat wachten totaal geen toegevoegde waarde heeft voor de klant en dat moet je dus ook zoveel mogelijk zien terug te dringen. Het is niet ongewoon dat binnen een proces de wachttijd meer dan 70% van de totale doorlooptijd bedraagt.

Klantwaarde

Lean kijkt daarnaast ook nog naar de klantwaarde van iedere processtap. Voegt de processtap iets toe aan het product voor de klant of is het slechts een niet waarde toevoegende activiteit, waar de klant dus ook niet voor zou willen betalen. Soms ontkom je er niet aan dat je om bedrijfsmatige redenen een activiteit moet uitvoeren, in dat geval is er dan sprake van een noodzakelijke niet waarde toevoegende activiteit.

Value Stream Mapping

Om een goed beeld van een proces te krijgen wordt binnen lean six sigma value stream mapping (VSM) toegepast. Samen met betrokkenen wordt het hele proces doorgelicht tijdens een brownpapersessie. Daarbij wordt bij iedere processtap aangegeven wat de procestijd is en de tussenliggende wachttijden. Daarvoor zijn metingen nodig om die feiten boven water te halen. Een goede manier is om medewerkers daarbij te betrekken en gedurende een tijdvak zelf metingen te laten doen. Het is echter ook vaak mogelijk onderliggende data van systemen te analyseren. Voordeel daarvan is dat je veel meer data tot je beschikking hebt en je doorlopend kunt monitoren of een aanpassing ook tot een verbetering heeft geleid.

Disco

Sinds een aantal jaren is process mining sterk in opkomst waarbij je systeemdata kunt visualiseren en knelpunten en afwijkingen binnen het proces duidelijk zichtbaar worden.

Visualisatie van het proces TOP10NL na invoer in Disco.Visualisatie van het proces TOP10NL na invoer in Disco.

Het biedt echter ook mogelijkheden om proces- en wachttijden te achterhalen om de VSM mee te vullen. Bij Kadaster Geo-Informatie gebruik ik daarvoor het pakket Disco van Fluxicon waarmee ik de data uit de workflowmanager met betrekking tot het proces TOP10NL onderzoek.

Een fragment uit de happy flow. Proces- en wachttijden kunnen berekend worden met de gegeven getallen bij elke stap.Een fragment uit de happy flow. Proces- en wachttijden kunnen berekend worden met de gegeven getallen bij elke stap.Daar waar normaliter met dit pakket wordt gezocht naar knelpunten en afwijkingen gebruik ik het pakket juist om de happy flow te analyseren. Daarbij filter ik alle afwijkingen weg zodat er een strakke en eenvoudige visualisatie overblijft van het gestandaardiseerde proces. Met het resultaat is dan de proces- en wachttijd te berekenen waarmee de VSM kan worden aangevuld.

Resultaat

Op basis van de analyses zijn er begin dit jaar verbeteringen doorgevoerd in het proces die met name betrekking hebben op de aansturing. Zo is het aantal versies onderhanden werk sterk teruggebracht. Ook is de takttijd als pacemaker toegevoegd aan de laatste processtap waardoor de pullsignalen meer gelijkmatig en op het juiste moment worden afgegeven. Analyse van de data laat nu een sterke verbetering zien. De afdeling is er in geslaagd de doorlooptijd met 40% te reduceren! Waren er vorig jaar nog 27 dagen nodig om een kaartblad van 62,5 km2 te actualiseren, nu is dat nog 16 dagen. De winst kan vrijwel volledig worden toegeschreven aan wachttijdreductie. Inmiddels zijn er ook stappen gezet in terugdringen van procestijden op basis van de lean uitgangspunten en met process mining is dat allemaal weer prima te volgen.

 

Eind 2016 kon het werkproces zodanig worden verbeterd dat er bijna een halvering van de doorlooptijd werd gerealiseerd. Eind 2017 is een aansluitend proces samengevoegd wat een lichte toename van de DLT tot gevolg had. Door doorgaande procesverbetering werd die toename weer gladgestreken. Eind 2018 is het aantal versies sterk teruggebracht en is volledig overgegaan op pull-productie.Eind 2016 kon het werkproces zodanig worden verbeterd dat er bijna een halvering van de doorlooptijd werd gerealiseerd. Eind 2017 is een aansluitend proces samengevoegd wat een lichte toename van de DLT tot gevolg had. Door doorgaande procesverbetering werd die toename weer gladgestreken. Eind 2018 is het aantal versies sterk teruggebracht en is volledig overgegaan op pull-productie.

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?